Дарения

Всички дарения направени на сдружение  “Пауталия на бъдещето” ще бъдат отразявани на сайта, както и ще има подробна информация за тяхното разходване.

1. Парично дарение в размер на 100лв, дарени от г-н Андрей Миленков