Предстоящи

1. Иницианива за отбелязване на “Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените” 25.11.2013г.

2.Инициатива “Зелена идея в училище” с медийното сътрудничество на радио NJOY – 29.11.2013г.  – ПГТ “Н.Вапцаров” – Кюстендил