История

„Пауталия на бъдещето“ е сдружение с нестопанска цел. Организацията е основана през 2013 г. в град Кюстендил. Името ни води началото си от Римската империя. Пауталия е един от големите антични градове в провинция Тракия, на мястото на днешния гр. Кюстендил. Усилията ни са насочени в опазването на околната среда, провеждане на инициативи за икономическо, социално и културно развитие в града, насърчаване на гражданското участие в обществения живот, повишаване социалната ангажираност на обществото. Водени от убедеността, че работата в обществена полза изисква абсолютна прозрачност, тя ще е основен принцип в дейността ни. В настоящия уеб сайт ще публикуваме всички приходни и разходни документи за инициативите, които реализираме. Също така ще представяме биографични данни за нашите членове и техни снимки.