Учредиха Сдружение “Пауталия на бъдещето” в Кюстендил

Сдружение с нестопанска цел „Пауталия на бъдещето” бе учредено на 18.09.2013 в читалище „Братство” гр.Кюстендил.
Дейността му ще е съсредоточена в опазването на околната среда, провеждане на инициативи за икономическо, социално и културно развитие в града, насърчаване на гражданското участие в обществения живот, повишаване социалната ангажираност на обществото.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1146052pnb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>