Учредиха Сдружение “Пауталия на бъдещето” в Кюстендил

Сдружение с нестопанска цел „Пауталия на бъдещето” бе учредено на 18.09.2013 в читалище „Братство” гр.Кюстендил.
Дейността му ще е съсредоточена в опазването на околната среда, провеждане на инициативи за икономическо, социално и културно развитие в града, насърчаване на гражданското участие в обществения живот, повишаване социалната ангажираност на обществото.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1146052pnb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.