Сдружение “Пауталия на бъдещето” възстанови беседките в местността “Хисарлъка”

От сдружение “Пауталия на бъдещето” използваха слънчевия съботен ден, за да възстановят беседките в местността “Хисарлъка” в района от стадион “Осогово” до “Чешмето”.  Надяваме се беседките да не бъдат отново изпочупени и надраскани, заявиха екипа на сдружението.

Учредиха Сдружение “Пауталия на бъдещето” в Кюстендил

Сдружение с нестопанска цел „Пауталия на бъдещето” бе учредено на 18.09.2013 в читалище „Братство” гр.Кюстендил. Дейността му ще е съсредоточена в опазването на околната среда, провеждане на инициативи за икономическо, социално и културно развитие в града, насърчаване на гражданското участие в обществения живот, повишаване социалната ангажираност на обществото. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1146052